ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

To PEIRATIKO REPORTAZ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ!

Επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
peiratikoi@yahoo.gr

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Προαγωγές 18 Αντιπλοιάρχων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και 18 Πλωταρχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ!

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2017
https://neaplefsi.gr                                       αναδημοσιευση
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος προαγωγής δεκαοκτώ (18) Αντιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεκαοκτώ (18) Πλωταρχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση περίληψη του Προεδρικού διατάγματος, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Δεκεμβρίου 2017 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (δ), (ε) και παρ. 3, 9, 11 και 38 παρ. 1 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και του άρθρου 75 παρ.2 (α) του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170).
Ο Διευθυντής
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Δεκεμβρίου 2017 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5 παρ. 1, 6, 7 παρ. 1 (δ), (ε) και παρ. 3, 9, 11 και 38 παρ. 1 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄139), όπως ισχύει, και του άρθρου 75 παρ.2 (α) του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170):
1. Προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 20 Νοεμβρίου 2017, ημερομηνία συμπλήρωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 (ε) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139) του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1. Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
2. Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
3. Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
4. Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
5. Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
6. Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
7. Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευάγγελου (Α.Μ. 917)
8. Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
9. Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
10. Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεόδωρου (Α.Μ. 924)
11. Βροντός Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 926)
12. Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
13. Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
14. Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
15. Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
16. Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
17. Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
18. Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)
2. Προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση αντίστοιχων οργανικών θέσεων, οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 (δ) του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139) τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό:
1. Μάζης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 1024)
2. Σαβιολίδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 1025)
3. Αθανασόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1027)
4. Κορίζης Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1028)
5. Καραβίδογλου Ακίνδυνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1029)
6. Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030)
7. Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031)
8. Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032)
9. Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033)
10. Κτενάς Μιχαήλ του Θεόδωρου (Α.Μ. 1034)
11. Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035)
12. Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036)
13. Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038)
14. Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039)
15. Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040)
16. Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041)
17. Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γεράσιμου (Α.Μ. 1042)
18. Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043)
(Αρ. Εγκρ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 17384/07-12-2017).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ