Άνω - κάτω έγινε η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) όταν η ΝΕΛ παρουσίασε απόφαση προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που αναστέλλει προσωρινά την ισχύ της απόφασης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία κρίθηκε έκπτωτη η εταιρεία από την άγονη γραμμή του βορείου Αιγαίου που συνδέει τα νησιά της Περιφέρειας με τα λιμάνια της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης.