Γράφει ο Βασίλειος  Ζορμπάς
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Ολοκληρώθηκαν προ ολίγων ημερών για το τρέχον έτος
 οι κρίσεις της Ιεραρχίας και των ανωτάτων στελεχών των
 Ενόπλων Δυνάμεων.
       Εκτιμώντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν (ανεξαρτήτως
 προσώπων), θα έλεγα ότι βρισκόμαστε και πάλι στο ίδιο έργο απλοί 
θεατές, εφόσον για πολλοστή φορά επαναλαμβάνεται ο ίδιος φαύλος
 κύκλος:
       – Οι αιτιολογίες που παρατίθενται πολλές και 
εναλλασσόμενες:
 οι καταστάσεις που πέρασαν, οι καταστάσεις που έρχονται, η
 ανανέωση των στελεχών και γενικότερα της επετηρίδος, 
η οικονομική κατάσταση κα. Και πώς να μην συμβαίνουν αυτά,
 όταν η νομοθεσία μας για τον εν λόγω σκοπό θυμίζει ‘’ακορντεόν’’
 και μπορεί (κατ΄αρχήν) να δικαιολογήσει κάθε πιθανή  επιλογή
 (όπως μονοκομματική, δικομματική, πολυκομματική, οικουμενική 
κλπ).      
       – Ο παρονομαστής κοινός: αναίτια και ενίοτε μαζική έξοδος
 καθόλα ικανών και εντίμων στελεχών από το στράτευμα και
 είσοδος αυτών στην κοινωνική ασφάλιση. Ακολουθεί το αυτονόητο,
 η επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών για παροχή 
(στοιχειωδώς ευπρεπών) συντάξεων παραγωγικών στελεχών,
 αναιτιολογήτως απομακρυνθέντων της Υπηρεσίας σε ηλικία 
 δυνατότητος πλήρους αποδόσεως του έργου των.     
       – Οι προσφυγές των στελεχών που προσφεύγουν στη 
Δικαιοσύνη καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις αποτελούν
 απλή αντιγραφή ισχυρισμών και αντιστοίχων αιτιολογιών
 (κοινώς copy-paste).     
       – To κόστος αποζημιώσεως των διοικητικών
 αποκαταστάσεων, εξακολουθεί να προστίθεται στις οικονομικές 
εκκρεμότητες, αν και όποτε ικανοποιηθούν
Άλλωστε, άλλοι δημιουργούν τις εκκρεμότητες και οι επόμενοι 
καλούνται να εξασφαλίσουν τις πόρους για αποπληρωμή τους. 
Παράλληλα όμως εμείς, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, 
προχωράμε σε ‘’επανεξέταση ισχύοντος καθεστώτος αποστρατειών, 
ώστε να προκύψουν τρόποι μείωσης της σχετιζόμενης
 αποζημίωσης των διοικητικά αποκατασταθέντων’’ 
(Φ.819/277/139659/Σ3396/10 Νοε 2016/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ
 /ΔΟΙ).        
       Φρονώ πως, και μόνο από το γεγονός ότι ο νομοθέτης 
επιβάλλει να πραγματοποιούνται κατ’ έτος, κρίσεις στο 
υψηλόβαθμο προσωπικό των ΕΔ, από μόνο του δίδει τη 
δυνατότητα ανανεώσεως της επετηρίδος. 
Μόνο που ο νομοθέτης το επιβάλλει για λόγους αξιολογήσεως
 ώστε να διασφαλίζεται με αξιοκρατικά, διαφανή, τυποποιημένα
 και επαγγελματικά κριτήρια η υπηρεσιακή εξέλιξη των 
στελεχών. Προφανώς, δεν αναφέρει πουθενά για καταστάσεις
 που έρχονται, οικονομική κρίση, καλή ή λιγότερο καλή 
σύνταξη και άλλα τινά, χωρίς να αδιαφορώ για τα κοινωνικά
 μας προβλήματα. Αυτά και μόνον αυτά, μπορούν να
 αμβλυνθούν με την αναγκαία ευελιξία στις αποφάσεις των 
Συμβουλίων των Κλάδων. Άλλωστε, ουδείς γνωρίζει το
 προσωπικό (και τις οικογένειές του) καλύτερα από τους
 προέδρους και τα μέλη των Ανωτάτων Συμβουλίων.
 Το γνωρίζουν από τις Σχολές, τα Πεδία Ασκήσεων, τα
 Κέντρα Επιχειρήσεων, τις Λέσχες, τις Μονάδες και τους 
Σχηματισμούς. Πλέον αυτών, είναι νομίζω σαφές ότι θα
 πρέπει να αποφεύγονται τις υπερβολές σε συμβούλια 
υπηρεσιακά, όπως στην πραγματικότητα λειτουργούν και
 λαμβάνουν αποφάσεις τα Συμβούλια των Κλάδων.
       Όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και στις ετήσιες κρίσεις, 
φρόνιμον είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε στους άλλους
 ό,τι δεν θα μας άρεσε να κάνουν σε εμάς εκείνοι. 
Το υποστηρίζω μετά λόγου γνώσεως, έχοντας προσωπική
 αντίληψη για τις απόψεις που είχαν στελέχη προ της
 αποστρατείας των, με τις αντίστοιχες που είχαν μετά το 
πέρας της ενεργού υπηρεσίας.     
       Τέλος, ακόμα η περίοδος των κρίσεων, εκτιμώ ότι
 αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να καλλιεργήσουμε και τις 
στρατιωτικές αρετές. Άλλωστε, γιατί τις μαθαίνουμε;   
Υ.Γ. Απέφυγα επιμελώς να μιλήσω για επανελθόντες!