Google+ Followers

ΤΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΒΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΤΥΠΟΥ" ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Loading...

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

www.poepls.gr    www.neaplefsi.gr

                                                                                                Πειραιάς: 17/01/2017
                                                                                                Αρ.Πρωτ:     08/2017

«Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία)»

Για τον υπολογισμό των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του 3865/2010 (120 Α’), λαμβάνονται υπόψη τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η πραγματική υπηρεσία που διανύθηκε και δύναται να αναγνωρίζεται  στο διπλάσιο, η προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα προγενέστερα της κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως και οι κατηγορίες πλασματικών ετών.

Μεταξύ των κατηγοριών που μπορούν να αναγνωρισθούν στο διπλάσιο ως συντάξιμα και να προσμετρηθούν στο σύνολο των 40 ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για την κατοχύρωση Κύριας Σύνταξης, είναι και ο χρόνος τον οποίο τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν διανύσει σε Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρ. 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007 ως διπλάσιο από συνταξιοδοτικής πλευράς, με μέγιστο όριο τα πέντε έτη.
Όπως ορίζεται  στο άρθρο  22 παρ. 3 του Ν.3865/2010, ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνεται για εργασία πέραν του πενθημέρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρ.  55 του Ν.1249/1982 και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.
Ο χρόνος της μάχιμης πενταετίας δεν είναι πλασματικός αλλά πραγματικός, αφού αφορά εργασία πέραν του πενθημέρου και διαχωρίζεται από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης (αρθρ. 15 παρ. 1β Ν.4387/2016).
Η απάντηση στο ερώτημα εάν επέρχεται αλλαγή στο καθεστώς της εν λόγω αναγνώρισης καθίσταται πλέον σαφής και συγκεκριμένα ότι, η επιχειρούμενη από τον ασφαλιστικό νόμο διαφοροποίηση της βάσης υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς δεν αφορά τα πραγματικά χρόνια, όπως είναι αυτά του άρθρου 40 «Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο» του Π.Δ. 169/2007, ήτοι της «Μάχιμης Πενταετίας».
Θεωρούμε ότι ο υπολογισμός της αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στο διπλάσιο δεν αλλάζει μετά την 01.01.2017 και οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού, θα πρέπει να επέλθει με ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή καταργήσεις επί των διατάξεων που ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος                 ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης