Νο Ηρακλείου κ. Γιώργος Πικράκης έδωσε συγχαρητήρια στους συναδέλφους του αλλά
 αλ και στους άνδρες του λιμενικού σώματος για τα αποτελέσματα της επιχείρησης.
Όπως χαρακτηριστικά είπε: "Οι σημερινές συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα ερευνών που
 π διήρκησαν αρκετές ημέρες. Συγχαρητήρια τόσο στους αστυνομικούς όσο και στους
στ λιμενικούς, οι οποίοι αρκετές ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους,εργάζοντας
 ερ ώστε να έχουμε αυτήν την επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση".