Google+ Followers

ΤΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΒΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΟΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΤΥΠΟΥ" ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Loading...

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ!

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Καταγγελία προς PEIRATIKO REPORTAZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ!

                                                      ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ                                                       
                   23.02.2017                         ΠΡΟΣ
                                                                       Υπουργό Ναυτιλίας Κο ΚΟΥΡΟΥΠΛΗ Παναγιώτη
                                                                       Αρχηγό Λιμενικού Σώματος
                                                                       Ναυτοδικείο Πειραιά
                                                                       Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
                                                                       Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ΛΣ 
                                                                       GREENPEACE

   Ως γνωστό στον κόλπο Θεσσαλονίκης υφίστανται ναύδετα για λογαριασμό εταιρειών πετρελαιοειδών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών από δεξαμενόπλοια στις εγκαταστάσεις και αντίστροφα.

   Μέχρι το 2000 δεν υφίστατο νομικό καθεστώς για τις φορτοεκφορτώσεις αυτές όσον αφορά την ασφάλεια, παρόλο που κατά το παρελθόν είχαν παρατηρηθεί πολλά ατυχήματα:
(α) (12-11-1989 Διαρροή αγωγού στο νέο αγκυροβόλιο MAMIDOIL με δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από μαζούτ έκτασης 1500X 50 μέτρων)
(β) (17-10-93 Διαρροή αγωγού στο παλαιό αγκυροβόλιο MAMIDOIL με διαρροή βενζίνης)
(γ) ( Διαρροή αγωγού στο νέο αγκυροβόλιο MAMIDOIL με δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από μαζούτ διαστάσεων 1500X 20 μέτρων)
(δ) (04-10-1994 Διαρροή αγωγού MAMIDOIL με δημιουργία πετρελαιοκηλίδας από DIESEL έκτασης 3.000 τ.μ)
(ε) (10-02-1998 Πρόκληση ρύπανσης στην νησίδα της ΕΚΟ από υπερχείλιση δεξαμενής ΜΑΖΟΥΤ  50 τετραγωνικών μέτρων.
(στ) ( 23-11-1998 Πυρκαγιά – ρύπανση από βενζίνη στο παλαιό αγκυροβόλιο της ΕΚΟ με αποτέλεσμα πλέον της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος των τεσσάρων ναυτικών μιλίων. Την ίδια ημέρα προκλήθηκε θραύση κάβων και άλλου πλοίου στο νέο αγκυροβόλιο της JET OIL και αποφεύχθηκε μετά βίας σοβαρό ναυτικό ατύχημα.
(ζ) ( Τον Νοέμβριο του εν λόγω έτους προκλήθηκε πάλι ρύπανση από βενζίνη λόγω θραύσης  του αγωγού).
   Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διάφορα ακόμη μικροατυχήματα που δεν καταγράφηκαν προωθήθηκε – εκδόθηκε ο Aρίθ. 59 Ειδικός Κανονισμός Λιμένα (ΦΕΚ 1677Β/12-07-2001) με τον οποίο τέθηκαν περιορισμοί και  προϋποθέσεις λειτουργίας των αγκυροβολίων φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στον κόλπο Θεσσαλονίκης. Ο Κανονισμός αυτός λειτούργησε αφού τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε επιτυχώς μέχρι τις αρχές του 2014 δίχως να καταγραφούν ατυχήματα καθότι προέβλεπε τα πάντα αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του αγκυροβολίων.
   Ένα κεφάλαιο περιορισμών της λειτουργίας τους ήταν και ο περιορισμός της παράλληλης χρήσης των αγκυροβολίων των ΕΛ.ΠΕ παλαιού προϊόντος βενζίνης και νέου μαζούτ. Ο περιορισμός αυτός ήτο βασική προϋπόθεση της άδειας δημιουργίας των εν λόγω αγκυροβολίων των ΕΛ.ΠΕ κατά το 1991 όπως φαίνεται και στα επισυναπτόμενα έγγραφα υπηρεσιών που αποτελούν και άδεια κατασκευής και λειτουργίας των αγκυροβολίων για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφαλείας.
   Δυστυχώς όμως ο τότε Λιμενάρχης Ζαφειρίου Χρήστος χωρίς να λάβει υπόψη τα παραπάνω περιληπτικά εκτεθέντα όσον αφορά την απαγόρευση παράλληλης χρήσης των αγκυροβολίων των ΕΛ.ΠΕ προώθησε νέο Κανονισμό ο οποίος κατήργησε τον περιορισμό αυτό.
   Υπόψη κατά την κατάρτιση του Αριθ. 59 Κανονισμού κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων τέθηκαν περιορισμοί χρήσης μεταξύ όλων των υφιστάμενων αγκυροβολίων (σημειωτέο, μόνος περιορισμός που υπήρχε καταγεγραμμένος ήταν αυτός της απαγόρευσης χρήσης συγχρόνως μεταξύ των αγκυροβολίων των  ΕΛ.ΠΕ).  
   Ο παλαιός Κανονισμός Αριθ. 59 ό οποίος έχει τροποποιηθεί, προέβλεπε επιπλέον αναλυτικά την σειρά και ιδίως το ωράριο πλοήγησης των πλοίων με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια πράγμα το οποίο με τον νέο Κανονισμό έπαψε να ισχύει.
   Όλα αυτά βέβαια ενώ λίγο πριν τον Ιανουάριο του 2012 αίτημα της ΕΚΟ για άρση του περιορισμού της παράλληλης χρήσης από τον τότε Λιμενάρχη Κλιάκα  Νικόλαο και τον αρμόδιο υπουργό είχαν απορριφθεί με την αιτιολογία ότι εγκυμονείται  κίνδυνος σύγκρουσης πλοίων και πρόκλησης ρύπανσης.
   Η Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους επανέφερε το ίδιο αίτημα που είχε ήδη  αξιολογηθεί  επικίνδυνο για την ασφάλεια του λιμένα και του περιβάλλοντος και από 29-04-2014 κατήργησε τον Αρίθ. 59 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα με την έκδοση του νέου Κανονισμού Αριθ. 65 χωρίς καμία μελέτη, ουσιαστική εξέταση η διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι είχαν θέσει τον περιορισμό αυτό.
   Προφανώς είχε ήδη βρει τον τρόπο από κάποιο φίλο του στο ΥΕΝ να πάρει την σχετική έγκριση ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει την ύπαρξη του περιορισμού αυτού της απαγόρευσης της παράλληλης χρήσης. (Σχετικά είναι και τα ερωτήματα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ που αποστέλλουμε).
   Έτσι βέβαια μπορεί να λυθεί η απορία σε κάποιους πως όλοι βγάζουν δε βγάζουν το μήνα από τις απολαβές τους με δύο μισθούς σε μια οικογένεια και ο εν λόγω κύριος, προβαίνει εν μέσω κρίσης στην ανέγερση μονοκατοικίας.
   Ελπίζουμε για την έρευνα των παραπάνω, τις κατά νόμο ενέργειες και την επαναφορά των αναγκαίων περιορισμών.
                                                                                                    Ένας ενεργός πολίτης